ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา  
กรรมการสถานศึกษา


นายจิรยุทธ โชติศิลากุล
ประธานกรรมการสถานศึกษา


นายวิจิตร ตั้งตระกูล
รองประธานกรรมการสถานศึกษา


นายมงคล หล้าหาญ
รองประธานกรรมการสถานศึกษา


เจ้าอธิการสุเมธ โชติมนฺโต
กรรมการ


พระครูสังฆรักษ์วิชัย อินทปัญโญภิกขุ
กรรมการ


นายประยูร บุญพูล
กรรมการ


นายสว่าง น้อยลำ
กรรมการ


นายสมร มาตบันเทา
กรรมการ


จ.ส.ต.ประเวศ จำปามูล
กรรมการ


นายเสวตร หล้ากันหา
กรรมการ


นายสมศักดิ์ ทองจันทร์ฮาด
กรรมการ


นางมยุรี โชควิริยะจิตต์
กรรมการ


นางพิกุล แทนวัน
กรรมการ


นายอนุชา สุภา
กรรมการ


นายด้วง ตลอดไธสง
กรรมการและเลขานุการ
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,188

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.