ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

พันธกิจ/MISSION 

 

1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2.  จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมการสอน สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียรใรแต่ละระดับ  

3.  ส่งเสริมพัฒนาครู  และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของครู  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.235.236.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 851,626

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.