ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

ประวัติของโรงเรียน

     โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๔ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเปือยน้อย

ตั้งอยู่บริเวณบ้านเปือยน้อย มีนายศรีรวย   ชำนาญรบ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่วัดบ้านหัวขัว เมื่อ
นายศรีรวย   ชำนาญรบ ย้าย ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมบูรณ์   ร้อยดี เป็นครูใหญ่

     เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนข้านหัวขัว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ ได้ย้ายจากวัดบ้านหัวขัว มาสร้างเป็นเอกเทศอยู่บริเวณปัจจุบัน โดยมีนายเฉลิม ปอศรี เป็นครูใหญ่

     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสม   ยนต์ดัน เป็นครูใหญ่ และได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ (เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓)

   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น   โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว  เมื่อนายสม   ยนต์ดัน  เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอิสสระ   ซื่อสัตย์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔  ปัจจุบัน มีนายดัวง   ตลอดไธสง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ลำดับที่ ๑๓ 

 


              คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว พ.ศ.๒๕๒๐
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา :นายอาทิตย์ จันโทริ  น.ส.พัชรินทร์ ร้าวฉลาย
น.ส.วิไล พลเสน นายสม ยนต์ดัน ครูใหญ่ นายทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ น.ส.สมหวัง ประภาศรี น.ส.อุมาพร พรมมา นายสุนทร ผ่องแผ้ว
แถวยืนจากซ้ายไปขวา :นายลำไย เที่ยงมา นายประยูร บุญพูล นายทองแดง ทรงอาจ นายสายทอง ทีมา นายอุดม แก่นวงษ์ นายสุนทร แทนคำ นายสุพิศ เสนไสย นายเกษม คุ้มตะบุตร นายปี แก่นพรม (ภารโรง) 


ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,623

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.