- : - ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว - : -

 
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก2
ดร.อิสสระ   ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

                                                           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา   นายอภิชาต  เพิ่มทอง  นายสุนทร  แทนค่ำ  เจ้าอธิการสุเมธ  โชติมน.โต  พระครูโสภณธรรมวิมล  นายอิสสระ  ซื่อสัตย์  นายวิจิตร  ตั้งตระกูล
แถวยืนจากซ้ายไปขวา   นายเสวตร  หล้ากัณหา  จ.ส.ต.ประเวศ  จำปามูล  นายสว่าง  น้อยลำ  นางพิกุล  แทนวัน  นางพักตร์พิมล  ภูมิกอง  นางมยุรี  โชควิริยะจิตต์  นายมงคล  หล้าหาญ  นายสมศักดิ์  ทองจันทร์ฮาด  นายสมร  มาตรบรรเทา

 

                   
  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557
           เดือน กรกฏาคม 2557 

วันที่                       งานที่ปฏิบัติ

1        วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2         เสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
4         ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เปือยน้อย
7-10    เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
11        เข้าวัดฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
16-20   เยี่ยมบ้านนักเรียน
29        วันภาษาไทยแห่งชาติ 
31        ส่งแบบ ปพ.5

ปฎิทินกิจกรรมปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557

พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม      สิงหาคม

กันยายน        ตุลาคม        พฤศจิกายน   ธันวาคม

มกราคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558   มีนาคม 2558 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
       ดร.อิสสระ   ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว เป็นประธานเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายรังสฤษฎ์  โยมศรีเคน ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเห
โครงการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 
       เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.อิสสระ  ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีนางปะศ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 
       เมื่อวันที่ 29 กรกฏษคม 2557  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.อิสสระ  ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน บ้านหัวขัว เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลกับนักเรียนที่ชนะเลิศก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร โดยมีวิทยากร ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขี
ค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเตรียมสู่อาเซียน อ.เปือยน้อย 
       เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2557 ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก2 เป็นประธานเปิดค่ายศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อ.เปือยน้อย เพื่อพัฒนาเตรียมสู่อาเซียน โดยมี ดร.อิสสระ   ซื่อสัตย์ ประธานศูนย์ 9 ปราสาทเปือยน้อย นายวิรัตน์  แก่นพรม
ฟีเวอร์บอลโลก 
       เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2557 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวได้จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกโดยได้รับความกรุณาจาก ดร.อิสสระ  ซื่อสัตย์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว ผู้ใหญ่ใจดี นายบุญมี  ขันภักดี,นายนิคม  ธรรมรัตน์,นายสุรพล  มูลพิมพ์ ,นายเสวต  หล
ประครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.เปือยน้อย 
       เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557  ได้จัดมีการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.เปือยน้อย โดยมี ดร.เชิดศักดิ์   ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต2 เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม โดยมี ดร.สมศักดิ์  
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ 
       เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว เข้าร่วมรับการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ด้วยทางโรงพยาบาลเปือยน้อย ได้ขอรับการประเมินรับรองเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และพัฒนาเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวข
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 อวยพรเนื่องในวันวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2557 ดร.อิสสระ   ซื่อสัตย์ ผอ.ร.ร.ชุมช ...
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูช ...
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ...
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ...
 
กระดานข่าวด่วน/หนังสือด่วน
กระดานข่าวด่วน/หนังสือด่วน  


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา  

สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.128.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 129,518

 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018  Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.