- : - ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว - : -

 
นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  


                           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา   นายอภิชาต  เพิ่มทอง  นายสุนทร  แทนค่ำ  เจ้าอธิการสุเมธ  โชติมน.โต  พระครูโสภณธรรมวิมล  นายอิสสระ  ซื่อสัตย์  นายวิจิตร  ตั้งตระกูล
แถวยืนจากซ้ายไปขวา   นายเสวตร  หล้ากัณหา  จ.ส.ต.ประเวศ  จำปามูล  นายสว่าง  น้อยลำ  นางพิกุล  แทนวัน  นางพักตร์พิมล  ภูมิกอง  นางมยุรี  โชควิริยะจิตต์  นายมงคล  หล้าหาญ  นายสมศักดิ์  ทองจันทร์ฮาด  นายสมร  มาตรบรรเทา

 

                   
  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557
           เดือน กุมภาพันธ์ 

วันที่                       งานที่ปฏิบัติ

10-11          กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ุ12-13          สอบอ่านออกเขียนได้
17-19          ประเมินจุดเน้น
21              สอบ NT ป.3
28              ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
28              ส่งแบบ ปพ.5

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 
       เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนหัวขัว โดยมี ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธ
สพป.ขอนแก่น เขต2 เยี่ยมชมห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิชัย   กันหาชน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะเยื่ยมชมห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต โดยมีนางแคทลียา   โลราณมูล ครูบรรณาลักษ์ และบรรณารักษ์น้อยให้การต้อนรับ และแนะนำหนังสือใหม่ๆ ที่ทางห้องสมุดจัดให้บริการกับนักเรีย
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ติดตามและประเมินผลโรงเรียนต้นแบบมอนเทสเซอรี 
       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิชัย   กันหาชน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ สพป. ขอนแก่น เขต2 ติดตามและประเมินผลโรงเรียนต้นแบบมอนเทศเซอรี โรงเรียนชุมชน้านหัวขัว โดยมีนายด้วง  ตลอดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 
       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558  ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อ.เปือยน้อย โดยมีนายวิเชียร  วงศ์ก้อม
English Intensive Camp 
       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก2 เป็นประธานเปิด English Intensive Camp โดยมี นายสวัสดิ์   ปิกะตัง ผู้อำนวยการโรงเ
วันครู 16 มกราคม 2558 เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ 
       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานราชการ คระครู และบุคลากร อ.เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 
วันครู 16 มกราคม 2558 
       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ดร.สมศักดิ์   ภูมิกอง รอง ผอ. สพป.ขก2  คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเปือยน้อย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Dbook Pro 
       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายด้วง   ตลอดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว และนายอนุชา   สุภา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Dbook Pro ให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียน
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 อวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว  ...
 กิจกรรมบัวลอยไข่หวาน ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ...
 กิจกรรมวันครู 16  มกราคม 2558 ...
 กิจกรรมปีใหม่ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ...
 
กระดานข่าวด่วน/หนังสือด่วน
กระดานข่าวด่วน/หนังสือด่วน  


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา  

มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 มีนาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.205.122.189
คุณเข้าชมลำดับที่ 183,848

 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018  Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.